Logo Wedding Vibes

Algemene voorwaarden

Offerte

Wedding Vibes stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Wedding Vibes bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een bruidspaar na het opmaken van de offerte of zelfs na het maken van de beelden extra wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen, zoals bijvoorbeeld een extra uur aanwezigheid op de trouw. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief,
bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen.

Reis en verblijf

Alle reis- en verblijfskosten worden gezien als extra kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Wedding Vibes hanteert een vergoeding per gereden kilometer. Deze is vast gesteld door de overheid en wordt elk jaar hernieuwd.

Auteursrechten

De videograaf heeft het onverdeelde auteursrecht van alle beelden die zij gemaakt heeft, met inbegrip van het recht tot openbaarmaking. De videograaf mag deze beelden gebruiken om haar werk te promoten op haar website, portfolio, tentoonstellingen (internet of anders).
Enkel de shortclip mag gebruikt worden als commercieel doeleind, niet de documentairemontage of de opnames van de ceremonie. Ten alle tijden zal de videograaf bij publicaties betrokken partijen niet benadelen of haar/zijn naam schaden. Voor verzamelwerken waarin het bruidspaar een gedeelte is van een groter geheel hoeft geen contact te worden opgenomen. Het bruidspaar mag de beelden gebruiken en openbaar maken, mits onder vermelding van de naam van de videograaf als maker van de beelden. Ten alle tijden zullen betrokken partijen bij publicaties de videograaf niet benadelen of haar naam schaden.

Muziek

Muziek die gebruikt wordt in de shortclip wordt aangekocht door Wedding Vibes. Deze kosten zitten bij in de kosten op de offerte. Muziek die afgespeeld wordt tijdens de trouwdag en dus als achtergrond dienen in de documentaire-montage en de beelden van de ceremonie, zijn de verantwoordelijkheid van het koppel. Deze beelden zijn voor privé-gebruik waardoor hiervoor geen SABAM dient betaald te worden.

Afwezigheid

In geval van ziekte of familiale omstandigheden zal de videograaf haar uiterste best doen om een geschikte vervanger te zoeken. Indien dit niet lukt zal er over gegaan worden tot het terugbetalen van het eerder overgemaakte voorschot. In geval van afzegging of verbreking van onderlinge overeenkomst, zal er over gegaan worden
tot volgende procedures:

  • Mits buiten een termijn van 6 maanden voor aanvang van afgesproken datum en met schriftelijke melding naar de videograaf, zal over gegaan worden tot het terugbetalen van het eerder overgemaakte voorschot.
  • Indien binnen een termijn van 6 maanden voor aanvang van afgesproken datum en met schriftelijke melding naar de videograaf, zal eerder overgemaakt voorschot niet worden terug betaald.
  • Indien binnen 3 maanden voor aanvang van afgesproken datum, heeft de videograaf provisierecht op 50% van afgesproken totaalsom.

Aflevering beelden

Aflevering van de beelden zal uiterlijk plaatsvinden 3 maanden na het voltrekken van bewezen diensten. Dit kan gaan over enkel de shortclip, of ook de documentaire-montage als de beelden van de ceremonie. Het is mogelijk om als koppel éénmalig aanpassingen te vragen, dit binnen een periode van 1 maand na het afleveren van de beelden.

Betaling

Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de klant een voorschot betaling plaats van €100,00. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen klant en Wedding Vibes anders is
overeengekomen. Wedding Vibes ontvangt bij aflevering van de beelden het resterende bedrag contant. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Logo Wedding Vibes

Deze website gebruikt cookies om de beste gebruikservaring te garanderen.